Kohaku - Anya [-------->Tamago]

Shuichiro - Joey [------>Kiichigo.net]

Hisui - Val [------>Sakura no Yume]

Kokuyo - Gina [------>X-Playboy]

Kouryuu - Alexa [------>cherrycoma network]

Ruri - Stephanie [------>Suki Dakara Suki]

Hari

Ransho - Tom [------>Boom!]

Toki - Hallies [------>Daisy!]

Ryuki

Hotaru - Bikuki [------>Fulfill my Wish]

Shinichiro

Usyagi -- Miri [------>Dark-Goddess .net]

Sango